תנאי שימוש באתר

  1. בריאותה בית רפואה בע”מ עושה שימוש במערכות מידע שונות לצורך מתן שירות מיטבי ללקוחותיה.
  2. בריאותה בית רפואה בע”מ נעזרת במערכות חיצוניות אשר משמשים את המרפאה לצורך ניהול תקין ויעיל ללקוחותיה.
  3. המידע הרפואי והמנהלי אודות לקוחות המרפאה נשמר במערכות המחשוב. למערכות אלה הוגדרו ויושמו דרישות אבטחת מידע טכנולוגיות.