עיצוב-ללא-שם
פרופ' שטייר אייל

ילדים

כרופא גסטרו – מקבל מטופלים באופן פרטי בלבד!

כללית לוגו
מקבל מטופלי:
מקבל בימים:
ראשון ורביעי בין השעות
16:00- 18:00